راهنما و دستورالعمل ها

ارزش های ما قطب نمای ما برای یافتن مسیر درست می باشد. ما به اصول و مسئولیت پذیری در قبال تعهدات خود پایبندیم. اصول و سیاست های ما، هدایتگر ساز و کار شرکت در تعامل با همکاران، مشتریان و شرکت ها می باشد. ما تلاش می کنیم تا کارآمد ترین و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماییم. برای تحقق این مهم تمام انرژی خود را صرف ارائه خدمات مناسب و جلب رضایتمندی مشتریان می نماییم. برای تحقق بهترین عملکرد در ارائه خدمات و تولیدات و اطمینان از صحت شرایط کاری، شرکت نقش اول کیفیت قبل از همکاری با پیمانکاران شرایط همکاری آنها را از جنبه های مالی، تجاری و فنی مورد ارزیابی قرار می دهد. شرکت نقش اول کیفیت در راستای جلب رضایتمندی مشتریان 7 استراتژی را هنگام ارزیابی امکان همکاری پیمانکاران جدید، به شرح ذیل مد نظر قرار می دهد :


1-  تشخیص و تحقیق کامل درباره ی گروه مصرف
2-  بررسی بازار عرضه؛ شناسایی پتانسیل پیمانکاران بین المللی و داخلی، بررسی هزینه ی اجزای محصول یا سرویس و بررسی شرایط پیمانکار.
3-  توسعه استراتژی؛ تصمیم گیری در انتخاب چگونگی خرید با کمترین ریسک و هزینه
4-  انتخاب فرآیند همکاری؛ ارسال یک درخواست برای دریافت فرآیند پیشنهادی جهت شرکت در مناقصه.فرآیند پیشنهاد شامل: تعیین مشخصات محصول یا سرویس، نیازمندی های سرویس یا خدمات، شکست هزینه و بررسی شرایط و اصطلاحات قانونی و مالی می باشد.
5-  مذاکره و انتخاب پیمانکار؛ مرحله ی نهایی انتخاب توسط گروه متخصص برای این کار در شرکت و طی فرآیند تصویب انجام می گردد.
6-  پیاده سازی و ادغام؛ اعلام پیمانکار برگزیده در پیاده سازی فرآیند.
7-  نتایج بررسی رعایت شاخص ها؛ ارزیابی و شاخص گذاری وضعیت جاری محصول یا سرویس، کنترل نتایج و اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار.

آن دسته از پیمانکارانی که 3 سال از تاریخ اعلام امتیاز ایشان توسط شرکت نقش اول کیفیت گذشته است و تاکنون با این شرکت همکاری نداشته اند، مقتضی است در صورت تمایل به همکاری مجدداً نسبت به تکمیل و ارسال مدارک ارزیابی اقدام نمایند.

لطفا برای دریافت دستورالعمل های ارزیابی پیمانکاران بر روی پیوند های زیر کلیک نمایید:


دستورالعمل ارزیابی مالی-بازرگانی (FO16-35-01)
دستورالعمل های ارزیابی فنی پیمانکاران
دستورالعمل و راهنمای تهیه مستندات ارزیابی و احراز صلاحیت پیمانکاران

اعلانات
الحاقیه شماره 2 مناقصه خرید تجهیزات رادیویی سامانه های جاده ای کشور
الحاقیه شماره 3 مناقصه خرید تجهیزات رادیویی سامانه های جاده ای کشور
دستورالعمل تهیه مستندات ارزیابی و احراز صلاحیت پیمانکاران (GU16-01-01)
فرم ارزیابی مالی بازرگانی پیمانکاران (FO16-05-01)

اهم نیازمندی های این شرکت عبارتند از :
 1-  نصب و راه اندازی، نگهداری و بهره برداری سايت های اضطراری. (COL- COW Site)
 2- نصب و توسعه تجهیزات شبکه ارتباطات سیار. (NI)
 3- طراحی و بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار. (NPO)
 4-ساختمانی و تاًسیساتی.
 5- خدمات اندازه گیری میدانی شبکه ارتباطات سیار. (DT)
6- خدمات پوشش شبکه داخلی ساختمانIBS) ، REPEATER(تکرار کننده)) و WIFI (تجهیزات بی سیم).
7-  تولید کننده دیزل ژنراتور،باتری،یکسو کننده،راک باتری و انواع تابلوها.
8- تولید کننده تجهیزات مخابراتی. (TI)
 9- تأمین کننده تجهیزات مخابراتی.. (TI)
10-  تأمین نیروی انسانی پروژه های شبکه ارتباطات سیار.
 11- تأمين كنندگان تجهيزات مخابراتي IBS
12-  تأمین کنندگان تجهیزات دکل و متعلقات. (CW)
 13- بهره برداری و نگهداری تجهیزات شبکه ارتباطات سیار. (NO)
14- اجرای پروژه های زیباسازی سایت های شبکه ارتباطات سیار. (Beautification)

15- تأمين، نصب و راه اندازی، نگهداری و بهره برداری تجهيزات داده پردازی. (IT)

 

راهبردها و شرایط همکاری

جهت حصول اطمینان از دریافت نتایج مورد انتظار در خصوص تحویل به موقع محصولات و یا خدمات، تمام پیمانکاران می بایست موارد مورد انتظار در فرآیند ارزیابی شرکت نقش اول کیفیت را برآورده نمایند تا اطمینان حاصل شود که آنها از نقطه نظر مالی،تجاری و فنی با موارد مورد نظر شرکت نقش اول کیفیت تطابق دارند.