محیط کاری نقش اول کیفیت

فارغ از زمینه‌ی کاری، عاملی که به طرز چشمگیری بر احساس یک کارمند از کار خود تأثیر می‌گذارد، محیط کار اوست. شرکت نقش اول کیفیت با توجه به میانگین سنی نسبتاً جوانی که دارد، دارای ویژگی های منحصر به فرد در محیط کاری خود می باشد. کمتر شرکتی را می توان یافت که با این وسعت و دامنه کاری وسیع، محیطی آرام و همراه با نشاط برای کارکنان خود فراهم آورده باشد. ارتباط باز و شفاف موجود باعث احساس تعلق کارمندان با محیط کاری‌شان می‌شود و موجب ترویج حس اعتماد در تعامل روزانه میان مدیران و همکاران می‌شود. روحیه پر نشاط و داشتن انرژی کافی کارکنان همیشه و همه جا مورد تأکید مدیران ارشد نقش اول کیفیت می باشد.

خیریه: برگزاری مراسم خیری هر ساله قبل از تعطیلات عید باستانی نوروز
مسابقات فوتسال: برگزاری دوره دوم مسابقات فوتسال کارکنان شرکت
NAK Talk : برگزاری دوره های متنوع دورهمی کارکنان و بحث پیرامون موضوعات از پیش تعیین شده
Team Building: برگزاری دوره های یک روزه طبیعت گردی و تفریحی خارج از شهر