صدور گواهینامه های بین المللی استاندارد مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست برای شرکت نقش اول کیفیت

  • event 0/10/28
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
با اعلام رسمی تيم مميزی IMQ و براساس ارزیابی های صورت گرفته از نحوه انجام و پیشرفت فعالیت ها و ماموریت های جاری، شرکت نقش اول کیفیت موفق به احراز شرایط اخذ گواهينامه هاي2015:14001 ISO و2018:45001 ISO شد.  

به گزارش روابط عمومی، ممیزی خارجی IMQ ایتالیا از سیستم مدیریت اجرای برنامه ها و فرآیندهای جاری در پروژه ها و واحد های ستادی شرکت نقش اول کیفیت با موفقیت سپری که بر اساس مکاتبه ارسالی مدیرعامل شرکت توسعه بین الملل مرزبان کیفیت پارس کیش به عنوان ممیز خارجی صدور گواهينامه هاي مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست با نشان های 2015:14001 ISO و 2018:45001 ISO، بزودی اصل گواهینامه های صادره ارسال خواهد شد.

بنابراین گزارش، گواهی نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و مدیریت محیط زیست شرکت نقش اول کیفیت توسط شرکت توسعه بین الملل مرزبان کیفیت پارس کیش صادر شده است که در زمینه صدور گواهی نامه های استاندارد سیستم مدیریتی ISO فعالیت می کند.

شایان ذکر است، استانداردهای 2015:14001 ISO و 2018:45001 ISO استانداردی بین المللی و شناخته شده برای ایجاد، اجرا و حفظ سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و  محیط زیست در هر شرکت است، این استاندارد بین المللی به منظور افزایش رضایت مشتری و کارفرما، پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی، تبعیت و انطباق با قوانین، استفاده از رویکرد فرآیندی را به هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریتی حوزه مربوطه در نظر می گیرد.