تصويب صورتهای مالي و تاييد عملكرد منتهی به سال مالی ۱۴۰۰ شرکت نقش اول کیفیت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

  • event 1/01/16
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
عصر روز گذشته با حضور صاحبان سهام، ریاست هیات مدیره، مدیرعامل و دیگر اعضاء محترم هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت، مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص بررسی عملكرد مالی و عملیاتی شركت مربوط به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۱ الی۱۴۰۰/۹/۳۰ برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی، این جلسه که در محل سالن جلسات برج همراه اول و با حضور آقایان دکتر بقایی ریاست محترم هیات مدیره، مهندس تراکمه عضو هیات مدیره، دکتر بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و نمایندگان سایر سهامداران اصلی شرکت نقش اول کیفیت برگزار شد، آقای مهندس گرشاسبی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره به ارائه گزارش دستاوردهای  سال مالی ۱۴۰۰ (1۳۹۹/۱۰/۱ الی۱۴۰۰/۹/۳۰)در حوزه های عملیاتی و ستادی که توسط دفتر مدیریت برنامه تهیه و  با تلاش و کوشش همکاران متخصص و پرتوان شرکت رقم خورده بودپرداختند.
در ادامه جلسه، ریاست محترم مجمع و دیگر حاضرین با طرح سئوالات مورد نظر و دریافت پاسخ های لازم و در نهایت جمع بندی نظرات، عملکرد و شفایت مالی شرکت نقش اول کیفیت را مطلوب و گزارش های ارائه شده را قابل قبول عنوان کرده و از زحمات اعضاء محترم هیات محترم مدیره، مدیر عامل، معاونین، مدیران و کارکنان شرکت نقش اول کیفیت قدردانی نموده وعملکرد تمامی همکاران را علیرغم وجود چالش هایی نظیر شیوع ویروس کرونا در زمان مورد اشاره قابل ستایش و تحسین دانسته اند و یکبار دیگر ضمن آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همکاران گرانقدر، از زحمات تمامی آنها تقدیر و تشکر نمودند.
 
شایان ذکر است، جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام شركت با ارائه توضیحات و توصیه های راهبردی اعضاء محترم هیات رئیسه مجمع و نمایندگان سایر سهامداران به مدیران حاضر در جلسه و اخذ عکس یادگاری به پایان رسید.