پروژه‌ بهینه سازی مناطق

پروژه‌ بهینه سازی مناطق

تکنولوژی های تحت پوشش: 2G، 3G و LTE

  • تاریخ شروع: 94/07/01
  • وضعیت: درحال اجرا
  • موقعیت: سراسر کشور