پروژه پایش متمرکز کشوری

پروژه پایش متمرکز کشوری

تکنولوژی های تحت پوشش: 2G، 3G و LTE

  • تاریخ شروع: 96/04/01
  • وضعیت: درحال اجرا
  • موقعیت: سراسر کشور