عملیات شبکه

عملیات شبکه

حفظ پایداری و نگهداشت دستاوردها در حوزه مخابرات

مدیریت عملکرد شبکه

خدمات مدیریت عملکرد شبکه به پایش عملکرد شبکه و کیفیت خدمات پرداخته و با مدیریت، تحلیل و ارائه داده‌های عملکردی ایجاد شده توسط شبکه به درک رفتار شبکه کمک می‌کند. نقش اول کیفیت ابزارهای اختصاصی را ایجاد کرده است که به پشتیبانی از اجرای خدمات به طور مستقل از مجموعه ابزار هر مشتری می‌پردازد.

 

 

خدمات در دسترس

 • تعریف و نهایی‌سازی فرمول‌های شاخص‌های کلیدی عملکرد، ایجاد، اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده‌های خام
 • توسعه ابزارهای اتوماسیون برای جمع‌آوری به موقع داده‌ها و ایجاد گزارش‌های دقیق
 • پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد، ارزیابی روندهای عملکرد خدمات، مقایسه نتایج عملکرد خدمات با آستانه شاخص‌های کلیدی عملکرد و کیفیت خدمات توافق‌شده یا توافق‌نامه سطح خدمات
 • ایجاد گزارش‌های عملکرد روزانه و هفتگی برای تمامی ذینفعان
 • بررسي CR Health Check
 • Q&A تمامی فعالیت‌های شبکه مانند مدرنيزاسيون رادیو، راه اندازي سایت‌های جدید و سایت‌های مبادله
 • بهبود طراحی و بهينه سازی با شناسایی منابع بیش از حد استفاده شده و کمتر استفاده شده‌ی شبکه
 • شناسایی نیازها و فرصت‌ها برای طراحی بهتر به طوری که هزینه سرمایه‌ای و هزینه عملیاتی را در دراز مدت کاهش دهد.

 

نگهداری شبکه

نگهداری شبکه عبارت است از شناسایی مسائل شبکه، تحلیل مسائل، انجام عیب‌یابی، ارتباط با متخصصین، و ردیابی مشکلات از طریق فرآیندهاي استاندارد. هدف خدمات مدیریت ‌شده‌ی نقش اول کیفیت، تبدیل به یک شریک طولانی‌مدت قابل اعتماد است. ما همکاری نزدیک با مشتریان را ادامه می‌دهیم تا دسترسی و کیفیت شبکه را بهبود بخشیم و به بهره‌برداری بهینه از منابع و پشتیباتی از نیازهای کسب‌وکار دست یابیم.

خدمات در دسترس

 • نظارت دائمی بر تمامی عناصر شبکه
 • مرکز خدمات فنی به عنوان نقطه مرکزی برای رسیدگی به شکایات فنی
 • پشتیبانی لایه دو برای تأمین خدمات فنی، مدیریت عملکرد، مدیریت پیکربندی، مدیریت انتشار، مدیریت ظرفیت، مدیریت امنیت، و خدمات مدیریت دسترسی
 • نگهداری/عملیات میدانی لایه یک برای بکارگیری و مدیریت روزانه تجهیزات و امکانات سایت
 • مدیریت قطعات یدکی (سنجش و پشتیبانی قطعات یدکی)
 • مدیریت چند وندوری (بکارگیری و مدیریت تجهیزات و امکانات چند وندوری)