تصويب صورتهای مالی و تاييد عملكرد منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۱۴۰۱ شرکت نقش اول کیفیت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

  • event 1/12/03
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
عصر روز گذشته با حضور اعضای هیات مدیره همراه اول، صاحبان سهام شرکت نقش اول کیفیت، ریاست هیات مدیره، مدیرعامل و دیگر اعضای  هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت، مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص بررسی عملكرد مالی و عملیاتی شركت مربوط به سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۱ الی۱۴۰۱/۹/۳۰ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، این جلسه که در محل سالن جلسات ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت و با حضور آقایان دکتر بقایی رییس هیات مدیره، دکتر  سرافراز نایب رییس هیات مدیره، دکتر  میرزاپور عضو هیات مدیره، دکتر ملکی عضو هیات مدیره، دکتر مارکلایی عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران، دکتر بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و ریاست هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت و نمایندگان سایر سهامداران اصلی شرکت نقش اول کیفیت برگزار شد، آقای مهندس گرشاسبی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره به ارائه گزارش دستاوردهای سال مالی ۱۴۰۱(۱۴۰۰/۱۰/۱ الی ۱۴۰۱/۹/۳۰)در حوزه های عملیاتی و ستادی که توسط دفتر مدیریت برنامه تهیه و با تلاش و کوشش همکاران معاونت مالی و تدارکاتی و دیگر همکاران متخصص و پرتوان شرکت رقم خورده بود، پرداختند.

در ادامه جلسه، ریاست محترم مجمع و دیگر حاضرین با طرح سئوالات مورد نظر و دریافت پاسخ های لازم و در نهایت جمع بندی نظرات، عملکرد و شفایت مالی شرکت نقش اول کیفیت را مطلوب و گزارش های ارائه شده را قابل قبول عنوان کرده و از زحمات اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، معاونین، مدیران و کارکنان شرکت نقش اول کیفیت قدردانی نموده و عملکرد تمامی همکاران را در زمان مورد اشاره قابل تحسین دانسته و یکبار دیگر ضمن آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همکاران گرانقدر، از زحمات تمامی آنها تقدیر و قدردانی نمودند.

شایان ذکر است، جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شركت با ارائه توضیحات و توصیه های راهبردی اعضاء محترم هیات مدیره همراه اول، هیات رئیسه مجمع و نمایندگان سایر سهامداران به مدیران حاضر در جلسه به پایان رسید.