بهینه سازی شبکه

بهینه سازی شبکه

جستجو برای رقابت پایدار

بهینه‌سازی رادیویی و Core

بهینه‌سازی رادیویی و Core، چالش‌های کلیدی در هر شبکه موبایلی بوده و به دنبال تحلیل داده‌های اندازه‌گیری‌ها، تأکید بر حوزه‌های بهبود بالقوه، شناسایی و پیاده‌سازی راه‌حل‌های صحیح (مانند تغییرات پارامتر شبکه، بهینه‌سازی ظرفیت پیشنهادی) هستند. نفش اول کیفیت در انجام بهینه‌سازی رادیویی و Core، از جمله پایش و تحلیل عملکرد‌های رادیویی و Core به وسیله سیستم‌های پشتیبانی عملیات و درايوتست تخصص دارد. این کار به منظور شناسایی مسائل عملکرد یا ظرفیت، پیشنهاد طرح‌های اصلاحی ضروری، و بهبود نهایی خدمات تحویلی به کاربر نهایی است.

 

خدمات در دسترس

 • ارزیابی پوشش رادیویی، ظرفیت و لایسنس
 • بررسی برنامه سل های نامی
 • مدیریت سل با بدترین کارایی
 • تیکت های عیوب درخواستی از NO برای اصلاح خطاها
 • مدیریت منابع رادیویی
 • تعریف و بازتعریف استراتژی همسایگی، تحویل و جابجایی
 • گزارش شامل اطلاعات سطح و نوع ترافیک در شبکه و عملکرد خدمات سراسری
 • راه‌حل‌های شکایات مشتری
 • برنامه ظرفیت برای تغییرات خدمات/منابع
 • تعریف روابط همسایگی
 • پیشنهاد سایت‌های جدید
 • پیشنهاد نوع آنتن/آزیموت/تغییرات شیب
 • تنظیم مجدد تداخل فرکانس

به منظور کمک به تیم بهینه‌سازی رادیویی برای دستیابی به شاخص‌های کلیدی عملکرد هدف، تیمی از بهینه‌سازان Core PS و CS نیز پیشنهاد می‌شود.