کسب پروانه فعالیت افتا شرکت نقش اول کیفیت در حوزه خدمات عملیاتی با گرایش امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها

  • event 3/02/01
  • person روابط عمومی
شرکت نقش اول کیفیت پس از ارزیابی های سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز مدیریت راهبری افتای ریاست جمهوری موفق به کسب پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی با گرایش امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها شد.

به گزارش واحد روابط عمومی، با دستور مدیرعامل محترم و پس از تلاش های بی وقفه همکاران شرکت نقش اول کیفیت علی الخصوص تیم های بازاریابی و فناوری اطلاعات، صلاحیت شرکت نقش اول کیفیت از سوی نهاد های ذیربط احراز و پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی با گرایش امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها برای شرکت نقش اول کیفیت صادر که از این پس امکان حضور در مناقصات و اخذ پروژه های مهم و کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم و تسهیل می گردد.

این گواهی و پروانه که به تایید سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز مدیریت راهبری افتای ریاست جمهوری رسیده در حالی به شرکت نقش اول کیفیت اختصاص پیدا کرده است که علاوه بر بررسی مستندات مرتبط ارائه شده، صلاحیت کارشناسان مرتبط به حوزه های زیرساخت و شبکه نیز در چندین مرحله مورد بررسی ، ارزیابی و آزمون قرار گرفته است که خوشبختانه با قبولی و موفقیت آنها همراه بوده است.

لازم به ذکر است، اخذ گواهی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و یا به اختصار افتا از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که شرکت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی مجهز به سیستم های نرم افزاری به جهت حفظ امنیت اطلاعات خود برای عملیات های مختلف به شدت به این موضوع نیازمند بوده  و از این رو برای انجام پروژه های توسعه و نگهداری زیرساخت سامانه های خود با شرکت های دارای این گواهی تمایل به همکاری خواهند داشت.

به همین مناسبت، روابط عمومی موفقیت در کسب این پروانه فعالیت را به کارکنان پرتلاش شرکت بزرگ نقش اول کیفیت تبریک عرض می نماید.