اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط شرکت نقش اول کیفیت

  • event 3/02/23
  • person روابط عمومی
شرکت نقش اول کیفیت با ارائه مستندات لازم و پس از ارزیابی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری شد.

به گزارش روابط عمومی، پس از ارائه گزارش ارزیابی ریسک، گزارشی از تمهیدات ایمنی، اقدامات کنترلی و پیشگیرانه از جمله مستندات آموزشها نظیر ایمنی کار در ارتفاع ، ایمنی برق ، نحوه کار با خاموش کننده ها و مستندات بازرسی های عملیات اجرایی و سامانه های حوزه HSE  ، ارائه تاییدیه های سیستم اتصال زمین، دیگهای بخار، گزارش وضعیت سیستم اعلام و اطفاء حریق ، تاییدیه آسانسور ها، تاییدیه آتش نشانی و ارائه مستندات اقدام جهت اخذ رتبه بندی مشاغل  شرکت به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، خوشبختانه صلاحیت این شرکت بررسی و به تایید کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی آن اداره کل رسید.
با اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دست یابی به الزام قانونی شرکت در مناقصات به صورت کامل میسر گردید و همچنین دستیابی به این مهم منجر به افزایش سطح ایمنی شرکت و تسهیل در مراحل دریافت و تمدید رتبه بندی برای شرکت را به همراه خواهد داشت.
تمایل بیشتر همکاری کارفرمایان با پیمانکاران دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و از طرفی اجبار و تاکید ارکان ها و سازمانی های بخصوص دولتی به همکاری با شرکت های دارای مجوز، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر بواسطه اخذ گواهی، تسهیل در افزایش اعتبار شرکت ها جهت تمدید سایر گواهینامه ها و مجوزهای مرتبط به پیمانکاری مانند گواهی تعیین صلاحیت و رتبه بندی، افزایش اعتبار صلاحیت سنجی خدمات فنی و مهندسی، اعتماد مشتریان و بهبود در روابط کاری، بهبود شرایط ایمنی پرسنل فنی و کارگران، پیشگیری و کاهش هزینه های سنگین جرائم مرتبط در حوزه ی ایمنی، افزایش میزان امنیت در محیط کاری، افزایش اعتبار شرکت های پیمانکاری، نشان دهنده توان اجرایی و فنی شرکت های پیمانکاری از دیگر مزایای اخذ گواهینامه مورد اشاره می باشد.
واحد روابط عمومی، اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری که با تلاش و همکاری کلیه مدیران و کارکنان شرکت بزرگ نقش اول کیفیت و پیگیری های مستمر واحد HSE به دست آمده را تبریک عرض می نماید.