الگوبرداری (Benchmarking)

الگوبرداری (Benchmarking)

بنچمارکینگ

نقش اول کیفیت به منظور ارائه مستقیم اطلاعات قابل مقایسه با توجه به نقاط قوت و ضعف رقابتی با اپراتورهای مختلف موبایل، خدمات  الگوبرداری را ارئه می‌نماید. نتایج این  فعالیت‌هامانند تحلیل پوشش مقایسه‌ای یا تحلیل سرعت شبکه داده، در رتبه‌بندی‌های اپراتورها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمون  Drive Testبرای جمع‌آوری داده‌های  الگوی شبکه تنها راه اپراتورهای شبکه همراه است که می‌توانند داده‌های رقابتی دقیق را در سطح واقعی عملکرد فنی و سطوح کیفی خود و رقبا جمع‌آوری کنند.

  • خدمات در دسترس

با استفاده از بهترین ابزارها و سیستم‌های اندازه‌گیری  برای بکارگیری در بازارهای داخلی و خارجی خدمات با قابلیت اطمینان بالا ارائه می گردد.